واگذاری مكالمات بین الملل به بخش خصوصی، برای ارزانی اینترنت برنامه داریم

واگذاری مكالمات بین الملل به بخش خصوصی، برای ارزانی اینترنت برنامه داریم

توسعه نرم افزار: نایب رئیس هیأت مدیره شركت ارتباطات زیرساخت با تاكید بر این كه برمبنای برنامه ریزی ها، تلاش می شود قیمت اینترنت، نسبت به قیمت های فعلی افزایش پیدا نكند اظهار داشت: برای كاهش قیمت اینترنت زیرساخت برنامه داریم. دلیلش هم این است كه در دنیا اینترنت در حال ارزان شدن است.


به گزارش توسعه نرم افزار به نقل از ایسنا، سجاد بنابی كه اخیرا و به دنبال تغییرات تازه در شركت ارتباطات زیرساخت - تزریق نیروهای جوان به مجموعه- با حكم محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به سمت نایب رییس هیأت مدیره این شركت انتخاب گردید. وی در تشریح چرایی این تغییرات و اهداف و برنامه های تازه در مجموعه مدیریت شركت ارتباطات زیرساخت اظهار داشت: كلاً نه فقط در مجموعه زیرساخت بلكه در خیلی از مجموعه های كاری دیگر، - چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی- اتفاقی كه تكرار می شود، این است كه وقتی مدیران، مستقل از پیر یا جوان بودن، مدت زمان طولانی در سمت مدیریت حضور داشته باشند، ذهنشان گرفتار یك نوع چارچوب بندی مشخص می شود.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی بسیاری از كارهایی كه از دید افراد بیرون از مجموعه عملی و شدنی شمرده می شود، از دید آنها نا ممكن می شود به جهت اینكه فكر می كنند نمی توانند؛ البته نه اینكه توانایی انجام كار را نداشته باشند، بلكه به این علت كه از نظر ذهنی نسبت به آن مقاومت پیدا كرده اند. این مقاومت هم به این علت ایجاد می شود كه مدت ها یك كار را صرفاً با یك روشی پیش برده اند و اگر كسی بگوید با روش دیگری هم می توانند عمل كنند برمبنای خصلت انسانی در مقابل آن مقاومت می كنند.
بنابی افزود: یكی از اقداماتی كه در همه مجموعه های موفق و نه فقط در مجموعه وزارت ارتباطات، انجام می شود جابجایی مدیران است تا این مقاومت ذهنی نسبت به تغییر را بشكنند. خود ما هم وقتی به مجموعه وارد شدیم فضای ذهنی مان این بود كه مقرر است مدتی این جا خدمت نماییم و بعد جابه جا شویم. وقتی این نگاه وجود داشته باشد كارهایی انجام می شود كه نتایج بلندمدت آن برای مجموعه بسیار مفید خواهد بود.

جوانان در مقابل باتجربه ها قرار ندارند
نایب رئیس هیأت مدیره شركت ارتباطات زیرساخت در ادامه اظهار داشت: از طرف دیگر یك دوگانه سازی در ذهن خیلی ها شكل می گیرد كه جوانان در مقابل، نگوییم پیرها بلكه باتجربه ها قرار دارند و اگر می خواهیم جوان گرایی نماییم باید باتجربه ها را كنار بگذاریم. این در شرایطی است كه ما كوشیدیم چنین فضایی شكل نگیرد.
وی ادامه داد: خود آقای وزیر هم وقتی در مجموعه های مختلف وزارت ارتباطات جوانان را منصوب كردند، افراد باتجربه را بطور كامل از دور خارج نكردند و نقش مشورتی را بر عهده آنها گذاشتند. خود ما هم هم اكنون از تجربیات و مشورت های افراد باتجربه قبل از خودمان در مجموعه زیرساخت استفاده می نماییم.
بنابی درباره اولویت های مدیریت جدید شركت ارتباطات زیرساخت اظهار داشت: زمانی كه به هیأت مدیره اضافه شدم به اینجانب و به آقای فتاحی كه مسؤولیت مدیریت عامل شركت ارتباطات زیرساخت را بر عهده گرفتند یك مأموریتی واگذار شد و آن چابك سازی و كوچك سازی زیرساخت بود.

واگذاری مكالمات بین الملل به بخش خصوصی تا شهریور ماه
نایب رئیس هیأت مدیره شركت ارتباطات زیرساخت اضافه كرد: در همین رابطه ما شروع كردیم به زمینه سازی برای آزادسازی فعالیت های انحصاری كه در مجموعه زیرساخت وجود داشت. بر همین مبنا هم اكنون آزادسازی بحث مكالمات بین الملل را پیگیری می نماییم تا آنرا بطور كامل به اپراتورهای بخش خصوصی واگذار نماییم. یك مصوبه ای هم كمیسیون تنظیم مقررات ابلاغ كرده است كه ما تا اختتام شهریور ماه بطور كامل مكالمات بین الملل را به بخش خصوصی واگذار نماییم و شركت ارتباطات زیرساخت تنها نقش حاكمیتی داشته باشد كه این مسئله را الان بطور جدی دنبال می نماییم.
وی افزود: قبلاً مكالمات بین الملل بوسیله اپراتورها در اختیار زیرساخت قرار می گرفت و زیرساخت آنرا تحویل شركت هایی كه در خارج از ایران با آنها قرارداد داشت می گذاشت و بالعكس. این پروسه برمبنای ماموریت جدید مقرر است تغییر كند و زیرساخت فقط نقطه اتصال را برقرار كند و خود اپراتورها می توانند با شركت ها و اپراتورهای خارجی قرارداد ببندند و پروسه ارتباط را برقرار كنند. این مهم ترین مأموریتی است كه از سمت آقای وزیر بر عهده ما گذاشته شده است.

ترافیك اینترنت را هم به اپراتورها واگذار می كنیم
بنابی اشاره كرد: همین طور ما در حال فراهم كردن شرایطی هستیم تا ظرف یكی دو سال آینده، بحث ترافیك اینترنت را هم به اپراتورها واگذار نماییم. به این معنا كه عملاً خرید و فروش اینترنت توسط خود ارائه دهندگان سرویس صورت گیرد و خود آنها با شركت های خارجی بی واسطه ارتباط برقرار كنند.
نایب رئیس هیأت مدیره شركت ارتباطات زیرساخت در ادامه درباره قطعی چندی قبل اینترنت كه گلایه وزیر ارتباطات را هم به دنبال داشت و حتی خواهان جبران خسارت زیان دیدگان شده بود اظهار داشت: اتفاقی كه افتاده بود و امكان دارد تكرار شود این است كه برخی لینك های ارتباطی ما با تأمین كننده های اینترنت در خارج از كشور قطع شد.

شركت اروپایی عذرخواهی و جبران خسارت كرد
وی ادامه داد: به جهت اینكه این اتفاق نیفتد البته تمهیداتی اندیشیده شده و از ۶، ۷ سال پیش كوشیدیم نقاط اتصال كشور به اینترنت را توسعه دهیم. هم اكنون تقریباً در همه مرزهای غربی، شمالی و جنوبی ما اتصال اینترنت داریم. بنا بر این امكان قطع اینترنت كشور به یك باره تقریباً وجود ندارد. چون اگر از یك ورودی قطعی اینترنت داشته باشیم می توانیم آنرا از ورودی های دیگر جبران نماییم. یكی از كارهای كه ما اهتمام داریم انجام دهیم بالانس كردن توزیع ورودی ها است تا شاهد قطعی های مختصر هم نباشیم.
بنابی اشاره كرد: اما آن اتفاقی كه افتاد این بود كه اینترنت دو تأمین كننده ی خارجی، به سبب قطعی فیبر به وجود آمده در اروپا قطع شد. با اینكه سعی كردیم توزیع مناسبی داشته باشیم اما این دو مسیر در یك نقطه اروپایی روی هم افتادند و وقتی قطعی صورت گرفت انگار ورودی دو مرز ما بطور كامل قطع شد. این اتفاق خیلی نادر و البته خارج از اراده ما و تامین كننده بود. شركت تأمین كننده ی ظرفیت هم كه یك شركت اروپایی بود (و مستقیم با ما قرارداد ندارد) درنهایت ناچار به عذرخواهی و جبران خسارت شد.
نایب رئیس هیأت مدیره شركت ارتباطات زیرساخت در ادامه در پاسخ به این سؤال كه آیا تحریم و یا محدودیت های مالی برای تسویه با شركت های خارجی تأثیری در آن قطعی داشت و یا اساساً تحریم ها تأثیری بر اینترنت كشور داشته است یا خیر اظهار داشت: خیلی از تحریم هایی كه متوجه كشورمان شده، بطور مستقیم كاربردهای عمومی را هدف قرار نداده است بلكه آن چه موجب می شود كه برخی تعاملات تجاری با محدودیت مواجه شود، تحریم بانكی است.

اینترنت تحریم نمی شود
بنابی اضافه كرد: در سوژه اینترنت هم امكان دارد همین بحث وجود داشته باشد اما چون در این رابطه ما علاوه بر هزینه، درآمد هم داریم و از شركت هایی كه خرید اینترنت می نماییم، سرویس های شامل ترانزیت ترافیك هم به آنها ارائه می دهیم با ارتباطاتی كه برقرار شده مانع از تأثیر تحریم های بانكی بر خرید اینترنت شده ایم.
ایشان سپس درباره درخواست شركت های ارائه كننده خدمات اینترنت ثابت برای افزایش ۵۰ درصدی بهای خدمات شان و اینكه آیا شركت زیرساخت قیمت اینترنتی كه در اختیار این شركت ها قرار می دهد را بیشتر می كند یا خیر اظهار داشت: درخواست FCP ها برای افزایش قیمت اساساً ارتباطی به زیرساخت پیدا نمی كرد چونكه اصلاً شركت زیرساخت، قیمت اینترنت را گران نكرده است كه این شركت ها بخواهند متأثر از این افزایش، قیمت خدمات خودرا بالا برند. در واقع شركت زیرساخت در زمان مدیریت آذری جهرمی طی دو نوبت تا كنون بیشتر از ۵۰ درصد از قیمت فروش اینترنت به اپراتورها و FCP ها را كاهش داده است.
نایب رئیس هیأت مدیره شركت ارتباطات زیرساخت اضافه كرد: به دنبال این درخواست هم مجموعه رگولاتوری و همین طور شخص وزیر چند شرط برای آنها تعیین، كه یكی از آنها افزایش كیفیت خدمات و دیگری تنوع خدمات شان بود كه بر آن مبنا سازمان تنظیم امكان بررسی درخواست شان برای افزایش قیمت را پیدا می كند.

زیرساخت اینترنت را به اپراتورها و FCP ها گران نمی فروشد
وی افزود: بنابراین، این كه گفته می شود زیرساخت اینترنت را گران می فروشد پس FCP ها ناچارند اینترنت را گران بفروشند، حرف غلطی است. قیمت اینترنتی كه اپراتورها و FCP ها از زیرساخت خریداری می كند چیزی حدود ۸ تا ۱۰ درصد كلیه هزینه های آنها است؛ یعنی اگر همین فردا زیرساخت، اینترنت را با قیمت صفر در اختیار این شركت ها قرار دهد اپراتورها درنهایت ۱۰ درصد از هزینه های شان كم می شود.

برای كاهش قیمت اینترنت برنامه داریم
نایب رئیس هیأت مدیره شركت ارتباطات زیرساخت با اشاره به اینكه خواسته ما بطور قطع هم اكنون نه تنها گران نشدن قیمت اینترنت بلكه حتی كاهش قیمت ها است اظهار داشت: برمبنای برنامه ریزی ها، تلاش می شود قیمت اینترنت، نسبت به قیمت های فعلی افزایش پیدا نكند اظهار داشت: برای كاهش قیمت اینترنت زیرساخت برنامه داریم. دلیلش هم این است كه در دنیا اینترنت در حال ارزان شدن است.

شبكه ملی اطلاعات گفتمان انقلاب اسلامی در مواجهه با فضای مجازی است
بنابی در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره سرنوشت شبكه ملی اطلاعات و اینكه چرا انتقادات نسبت به تأخیر در اجرایی شدن این پروژه بطور دائم متوجه وزارت ارتباطات است اظهار داشت: برای پاسخ به این سؤال باید به این مسئله توجه كرد كه شبكه ملی اطلاعات یك پروژه ای نیست كه بگوییم انجام می دهیم، افتتاح می نماییم و تمام. شبكه ملی اطلاعات در واقع گفتمان انقلاب اسلامی در مواجهه با فضای مجازی است؛ رویكرد آن هم خیلی واضح و مشخص است؛ بر طبق این رویكرد گفته می شود تا حد امكان در لایه زیرساخت، خدمات و محتوا، استقلال خودمان را در فضای مجازی حفظ نماییم. این مبنای مفهومی شبكه ملی اطلاعات است. البته استقلال به معنای قطع ارتباط نیست بلكه باید از رویكرد مصرف كننده و تأثیرپذیر بودن به سمت تولید كننده و تأثیرگذار بودن حركت نماییم.
وی با تاكید بر اینكه شبكه ملی اطلاعات سه لایه دارد اظهار داشت: لایه اول آن «زیرساخت» است، لایه دوم «خدمات» و لایه سوم «محتوا» است. یك مصوبه كلی شورای عالی فضای مجازی داشت كه این تقسیم بندی را انجام داده و برای هر كدام از این حوزه ها متولیانی تعیین كرد. متولی حوزه «زیرساخت» شبكه ملی اطلاعات، وزارت ارتباطات است. تنها سندی هم كه بعنوان سند الزامات شبكه ملی اطلاعات وجود دارد، سند الزامات پیاده سازی «زیرساخت» است.
نایب رئیس هیأت مدیره شركت ارتباطات زیرساخت اضافه كرد: در دو لایه بعدی شبكه ملی اطلاعات كه «خدمات» و «محتوا» باشد سند الزامات توسط مركز ملی فضای مجازی ابلاغ نشده است. بر این اساس هم اكنون دستورالعملی برای اقدامات در لایه «خدمات» و «محتوا» و نیز اهداف كمی برای آن وجود ندارد.
بنابی افزود: بر این اساس در لایه «زیرساخت» همانطور كه آقای وزیر گفته اند و اسناد و گزارش های آن هم ارائه شده ما ۸۰ درصد الزامات حوزه زیرساخت شبكه ملی اطلاعات را انجام داده ایم. متولی اصلی تقسیم وظایف و نظارت بر اجرای آنها مركز ملی فضای مجازی است و خودشان باید تعیین كنند چه نهادهایی در لایه های «خدمات» و «محتوا» چه مسؤولیت هایی دارند.
وی درباره اینكه چرا حتی در مركز ملی فضای مجازی هم باور نمی گردد كه وزارت ارتباطات ۸۰ درصد الزامات خودرا در لایه «زیرساخت» شبكه ملی اطلاعات انجام داده است اظهار داشت: از آن موقع كه اسناد را بطور كامل در اختیارشان قرار داده ایم بیشتر از دو ماه می گذرد اما هنوز به ما پاسخی نداده اند كه كجای آن ایراد دارد؛ بدین سبب وقتی سندی را بررسی نكرده اند، چه انتقادی را متوجه وزارت ارتباطات می كنند. بنظر می رسد كه فضاسازی هایی كه می شود بیشتر ژورنالیستی است تا كارشناسی و فنی.
نایب رئیس هیأت مدیره شركت ارتباطات زیرساخت تاكید كرد: هم اكنون وزارت ارتباطات تمام شهرهای كشور را به شبكه ملی اطلاعات متصل كرده است و حدود ۷۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار هم به این شبكه متصل شده اند. بر همین مبنا اگر بتوانیم این اهداف را پیش ببریم تا آخر سال می توانیم ارتباط تمام مدارس كل كشور به شبكه ملی اطلاعات را برقرار نماییم.

رویكردمان به تكنولوژی باید فعالانه باشد
بنابی در ادامه درباره چالش ارزهای دیجیتال كه به صورتی كشور را درگیر كرده است و این كه درنهایت نگاه مان به سوژه ارزهای دیجیتال فرصت محور باشد یا تهدید محور اظهار داشت: مادامی كه نگاه ما به تكنولوژی، تهدید محور باشد تردید نكنید، موضع مان انفعالی خواهد بود. در مورد همه تكنولوژی ها هم همین مسأله صادق است و محدود به بلاكچین هم نیست.
وی ادامه داد: تا وقتی كه نگاه مان این باشد كه بنشینیم، تكنولوژی جدیدی وارد جامعه شود و بعد وقتی تكنولوژی آمد موضع منفعلانه و محدود كننده در برابرش اتخاذ نماییم محكوم به شكست هستیم. رویكردمان در مقابل تكنولوژی باید رویكرد فعالانه باشد؛ یعنی از قبل باید بررسی نماییم كه چه تكنولوژی جدیدی مقرر است وارد شود، در قبال آن چه استراتژی داشته باشیم و برای آن برنامه ریزی نماییم.

صدای واحدی در قبال مسأله رمز ارزها شنیده نمی شود
نایب رئیس هیأت مدیره شركت ارتباطات زیرساخت تاكید كرد: یكی از اشكالات ما در قبال مسأله رمز ارزها و بلاكچین این است كه صدای واحدی از حاكمیت شنیده نمی گردد. در یك مجموعه یك اداره كل می گوید خیلی خوب است و یك اداره كل دیگر می گوید خیلی بد است و هر كدام هم می كوشند در آن فضایی كه در اختیار دارند و زورشان می رسد حرفشان را به كرسی بنشانند.

نقش وزارت ارتباطات در سوژه بلاكچین، هماهنگ سازی است
وی افزود: در حوزه بلاكچین، وزارت ارتباطات فقط در سوژه پیش بینی تكنولوژی و كمك به ابزارسازی می تواند كمك نماید. چون در سوژه رمزارز، از یك سو سوژه پول و ارز مطرح است كه باید بانك مركزی سیاست گذاری داشته باشد، از طرف دیگر هم چون برای استخراج ارزهای دیجیتال نیاز به تجهیزات خاصی همچون ماینرها وجود دارد وزارت صنعت درگیر است و در مسئله برق و سیاست گذاری مصرف انرژی هم باید وزارت نیرو ورود كند.
بنابی درانتها اظهار داشت: بدین سبب نقش وزارت ارتباطات در این رابطه می تواند فقط هماهنگ سازی و تصمیم سازی باشد؛ كما این كه در این رابطه در وزارت ارتباطات سند انتشار یافته و تحقیقاتی انجام گرفته و این تحقیقات در اختیار كمیسیون های دولت قرار داده شده و با دستگاه های مختلف هم مشورت انجام گرفته است. ولی عملاً تصمیم گیر وزارت ارتباطات نیست چون واقعاً در این مساله ارتباط مستقیمی ندارد.
منبع:

1398/05/13
19:48:09
5.0 / 5
4649
مطلب توسعه نرم افزار را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط در DevSoft
نظرات بینندگان DevSoft در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۵
devsoft