در گزارش توسعه نرم افزار مطرح شد؛

انتقاد از رویكرد برجامی دولت در عرصه فضای مجازی

انتقاد از رویكرد برجامی دولت در عرصه فضای مجازی

به گزارش توسعه نرم افزار عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی رویکرد دولت در عرصه فضای مجازی را برگرفته از سیاست های برجام عنوان نمود و اظهار داشت: باور دولت دوازدهم به تأثیر حکمرانانه فضای مجازی، جدی نبود.


رسول جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارزیابی خود از عملکرد دولت و وزارت ارتباطات در حوزه فضای مجازی گفت: از نظر بنده بعنوان یک کارشناس باخبر در ۳ منظر در رابطه با فضای مجازی شامل منظر دانشگاهی، منظر سیاستگذاری و نیز منظر حرفه ای و صنعتی، وضع دولت دوازدهم در فضای مجازی تا حدودی از دولت یازدهم بهتر بود. چونکه دولت دوازدهم نقش فضای مجازی را بیشتر درک کرد. وی با اعلان اینکه دولت دوازدهم نسبت به دولت یازدهم، فرصت ها و امکانات فضای مجازی را بیشتر متبلور و نقش این فضا را بیشتر درک کرد، افزود: در این دولت، امکاناتی بوسیله ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف فضای مجازی ترویج شد و نیز فرهنگ سازی بیشتری رخ داد. این کارشناس با اشاره به اینکه توجه به موضوع شبکه ملی اطلاعات نیز در دولت دوازدهم بیشتر از دولت یازدهم بود، اظهار داشت: اما با این وجود، نسبت به جایگاه کشورمان در دنیا و نیز جایگاه و نقش فضای مجازی در دنیا، شکافمان در این عرصه بیشتر شده و کرونا نیز این مساله را شدت بخشیده است. چونکه نیاز مردم به فضای مجازی در ابعاد مختلف کار و زندگی، آموزش و سرگرمی و محتوا و خبر، بیشتر شد. به همین جهت لازم بود که دولت و حاکمیت به این مساله توجه بیشتری کنند. وی اظهار داشت: با وجود تلاش ها اما چون زیرساخت های مورد نیاز آن قدری که در سطح یک ملت ۸۰ میلیونی و دولتی که داعیه استقلال دارد و تحت تحریم های بین المللی است وجود نداشت، همه این نیازها برآورده نشد. اگر مقدمه چینی بهتر صورت می گرفت و زیرساخت های بهتری فراهم شده بود، مردم بطور قطع حس بهتری از تسهیل امور توسط فضای مجازی داشتند.رویکرد برجامی دولت در فضای مجازیجلیلی با اعلان اینکه نگاهی که در پس ذهن و در نگاه دولت به حوزه فضای مجازی وجود داشت تا حدودی برگرفته از برجام بود، توضیح داد: در برجام، دولت امید داشت که با ارتباطات بین المللی و مستقل از توان داخلی بتواند مشکلات را حل کند اما نکرد. امروز از دولتی ها و طرفداران دولت و حزب دولت و مخالفان همه به این اذعان دارند که نگاه دولت درباب برجام و فلسفه برجامی، اشتباه بود و این نگاه به درد جمهوری اسلامی و کشور مستقل ایران نمی خورد. وی اظهار داشت: تا حدودی این نگاه در فضای مجازی هم بود. هرچند برایش برجامی وجود نداشت و تیتر روزنامه برای آن زده نشد، اما هر زمان که گفته شد که این میزان اتکای به زیرساخت ها و سکوهای خارجی به ضرر کشور است، گوینده را متهم کردند و حرفش را با طعنه و ریشخند بیان نمودند. اما این یک واقعیت است. عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی، تأثیر اتفاقات دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ بر فضای مجازی را نقطه سیاه در عملکرد دولت دوازدهم در این عرصه عنوان نمود و اضافه کرد: زمانی یک رویداد امنیتی موجب می شود که نهاد مسئول کشوری تصمیمی بگیرد تا با اقدامی بتوان جلوی فرمان های اغتشاش از خارج کشور را گرفت. این تصمیم قطع اینترنت بود. اما سوال اینجاست که با قطع اینترنت چرا نباید ارتباط ما در داخل به داخل کار کند؟ یا چرا دراین زمینه گرفتار وقفه شدیم و چرا پیش از آن مانور آمادگی و هماهنگی برگزار نشده بود و چرا برخی سرویس ها را نداشتیم؟وی با اعلان اینکه این مساله به خوبی مدیریت نشد و تدبیر دولت درباب مدیریت فضای مجازی خوب نبود، اظهار داشت: مواردی از این قبیل، نقطه سیاهی در پرونده دولت در حاکمیت فضای مجازی کشور است. در این زمینه می شد واقعاً مدبرانه تر عمل کرد. اما دولت تدبیر نامدبرانه ای در این فضا داشت.بی توجهی رئیس جمهور به نهاد اصلی فضای مجازیعضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی نکته بعدی مورد انتقاد در عملکرد دولت در حوزه فضای مجازی را بی توجهی رئیس جمهور به شورای عالی فضای مجازی بعنوان اصلی ترین نهاد فضای مجازی کشور عنوان نمود و اظهار داشت: جلسات شورای عالی فضای مجازی بعنوان رکن سیاستگذار، لازم بود حتی هفتگی تشکیل گردد اما در دولت دوازدهم جلسات بسیار کمی تشکیل شد و این مساله مرهون بی توجهی دفتر رئیس جمهور و شخص رئیس جمهور به شورای عالی فضای مجازی بعنوان نهاد بسیار مهم و اصلی در فضای مجازی کشور است. وی با اعلان اینکه پیش نویس خیلی از مصوبات در صف شورا هستند و به مرحله تصویب نرسیدند، اظهار داشت: بسیار سرفصل هایی در این عرصه وجود داشت که باید به آن پرداخته می شد اما به علت بی توجهی به برگزاری جلسات به آن پرداخته نشد. از طرف دیگر قسمتی از مصوبات مهم شورای عالی فضای مجازی توسط دولت، اجرا نشد. جلیلی با تاکید بر اینکه عملکرد شورای عالی فضای مجازی را می توان جزو کاستی های دولت دوازدهم در ارتباط با فضای مجازی عنوان نمود و اظهار داشت: بی افتخاری دیگر که نصیب دولت دوازدهم در فضای مجازی شد، به افزایش واردات محتوا و خدمات و پهنای باند به کشور نسبت به صادرات این حوزه باز می گردد. این مساله برای هر کشوری و برای ما که در وضعیت خاص تحریمی قرار داریم، مایه عبرت است.نمره دولت از نمره وزارت ارتباطات بدتر استوی در مورد نمره مدنظر برای کارنامه دولت و وزارت ارتباطات در حوزه فضای مجازی اضافه کرد: نمره دولت را باید از نمره وزارت ارتباطات جدا دانست. قسمتی از نشده ها و قسمتی از سیاست های کلی وزارت ارتباطات، برگرفته از سیاست های دولت می باشد و اگر سیاست های دولت به سمت استقلال، پیشرفت همه جانبه و حکمرانی فضای مجازی می رفت، وزارت ارتباطات هم در آن راستا حرکت می کرد. بدین سبب اگر به دولت بخواهیم نمره دهیم، باید نمره بدتری نسبت به وزارت ارتباطات به آن داد. این کارشناس فضای مجازی اشاره کرد: درک و حس من این است که مجموعه اطرافیان رئیس جمهور شامل دفتر و مشاوران و تعیین کنندگان خط مشی ها، سیاستگذاری درستی در برخورد با فضای مجازی بین المللی و داخلی نداشتند و به شدت راه عدم توجه به داخل و متمایل به بیرون را در پیش گرفتند. همین نگاه موجب شد برخی اقداماتی که روی آن خیلی هزینه پرداخت گردید با شکست مواجه شود.وزارت ارتباطات درگیر حواشی بوددکتر جلیلی در مورد اشکال مجموعه وزارت ارتباطات اظهار داشت: اشکال این بود که مجموعه اصلی وزارت ارتباطات بجای اینکه درگیر اصول باشد، به حواشی درگیر بود و تصویر رسانه ای شخص وزیر بیشتر به حواشی پردازی مربوط می شد تا به نیازهای بنیادی و اصلی کشور و این را می توان به کم تجربگی وزیر ارتباطات قلمداد کرد. وی اظهار داشت: از طرف وزارت ارتباطات آمارهایی که بعضاً واقعیت نداشت داده شد و نگاهی که وزیر به برخی آمارها داشت حتی اگر در نگاه وزیر درست بود اما در یک نگاه همه جانبه، واقعیت نداشت. البته این اشکال بسیاری از دولت مردان است که با نگاه خودشان آمارهایی می دهند که از دید شخص ثالث واقعیت ندارد. عضو شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه در وزارت ارتباطات به برخی مسائل ریز که دبیرخانه یک شورا و یا یک مدیر در یک وزارتخانه هم می توانست آنرا اداره کند در حد وزیر پرداخته می شد، اضافه کرد: این مساله موجب شد وقت اصلی وزیر ارتباطات صرف این امور شود. بااینکه نمره وزارت ارتباطات از نمره دولت در فضای مجازی بیشتر است اما در مجموع نمره این وزارتخانه نمره خوبی نیست. این فعال فضای مجازی با اشاره به اینکه نباید با یک سری کارهای رسانه ای فکر نماییم که اتفاقی افتاده، اشاره کرد: اینکه وزارت ارتباطات را در حقیقت موضوع، پشت برخی زیرساخت های خارجی قرار دهیم این اصلاً نمره مثبتی ندارد و اگر این نمرات منفی در کنار هم جمع شوند، وزارت ارتباطات نمره ردی می گیرد.سرفصل های بسیاری برای دولت بعدی باقی استوی با اشاره به اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد: شبکه ملی اطلاعات اصلی ترین پروژه فضای مجازی کشور بوده و است. با توسعه ای که در قلمرو شبکه ملی اطلاعات انجام شد و زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی و خدمات پایه کاربردی به آن در مصوبه های اواخر ۹۸ و ۹۹ افزوده شد، بخش قابل توجهی از زیرساخت فضای مجازی کشور را در شبکه ملی اطلاعات می بینیم. دکتر جلیلی افزود: در این عرصه برخی کارها طی ۳ ماه قابل انجام نیست. شاید اموری که درصد عمده آنها انجام شده باشد را بتوان در ماههای باقی مانده دولت انجام داد اما اگر برخی امور تابحال به خوبی توجه نشده باشد و راه حل مناسبی از نظر تحلیل نیازمندی ها و پیاده سازی تیم انجام دهنده و مدل کسب وکار و سرمایه گذار فراهم نشده باشد، فقط می توان در مدت باقی مانده آنرا کلنگ زد و بعد هم احتمالاً با تغییر دولت، این پروژه با تغییراتی همراه می شود. وی اظهار داشت: هرچند وجود نقشه کلی شبکه ملی اطلاعات خیلی کمک می نماید که دولت برنامه ها را تغییر ندهد. اما در نهایت بنظر می رسد این برنامه های در حد کلنگ زنی باقی خواهد ماند و احتمالاً در دولت بعد مجدداً کلنگ آن زده خواهد شد. این کارشناس با اشاره به برخی اقداماتی که اخیراً در حوزه شبکه ملی اطلاعات اتفاق افتاده مانند توسعه پهنای باند داخلی اظهار داشت: توسعه اتفاق افتاده اما به نسبت مطلوب فاصله داریم. چونکه البته هنوز کیفیت کافی در ارتباط بین شهری مان وجود ندارد، تعدادی از زیرساخت های ارتباطی در بعضی شهرها کهنه شده اند و باید تجدید و نو شوند. در وضعیت کرونا نیاز به ارتقای فناوری و پهنای باند زیادتر می شود و به همین جهت به توسعه مکرراً و مجدداً نیاز داریم. وی افزود: از نظر کیفیت و ارزان تر شدن پهنای باند داخلی نیز موضوع بسیار مهم می باشد. باید تلاش شود نرخ مگابیت در ثانیه ارزان شود تا کاربران بتوانند پهنای باند بیشتری در اختیار بگیرند که کفایت نیازهایشان را کند. جلیلی اظهار داشت: قسمتی از این کارها انجام شده اما پیش بینی می شود که در دولت بعدی فهرست زیاد و سرفصل های بسیاری باقی مانده است که باید صورت گیرد و اگر دولت بعدی خوب کار کند برای خودش افتخارات بسیاری به جا خواهد گذاشت.باور دولت به تأثیر حکمرانانه فضای مجازی جدی نبودعضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد: باور دولت دوازدهم به تأثیر حکمرانانه فضای مجازی یک باور جدی نبود و اگر هم بود به هیچ عنوان بروز داده نشد. دولت یا باور نداشت و یا باورش این بود که به حکمرانی فضای مجازی نیز مانند برجام نگاه باید کرد. این خیلی خطرناک بود. وی اظهار داشت: توسط برخی نفرات اصلی دولت شنیده شد که «ما نمی خواهیم دست در جیب مردم و حساب بانکی مردم کنیم» و «دست به داده های مردم نمی خواهیم بزنیم»، بااینکه اینها شعارهای مردم فریبانه خوبی بود. اما سوال این است که مگر بدون آمار می شود برای یک کشور تصمیم گرفت؟ کدام کارشناس نمی داند که بدون تحلیل داده های ملی، نمی توان تصمیم گرفت. این کارشناس فضای مجازی با اعلان اینکه آمار از یک فعالیت الگوریتمی و یک فعالیت حرفه ای و دانشی روی داده ها فراهم می شود، افزود: داده ها جمع آوری می شود که بتوانیم با آنها تصمیم بگیریم. بااینکه حریم خصوصی داده های مردم و سازمان ها و دولت باید حفظ شود و شکی در آن نیست اما استفاده عالمانه از داده ها در همه جای دولت یک محور اصلی در تصمیمات خوب حکمرانی و حکومتی است. وی اظهار داشت: اگر فکر نماییم که ما به این داده ها نیاز نداریم و یا داده ها به چه دردی می خورند، خارجی ها این داده ها را جمع می کنند و بر ما حکمرانی می کنند. اگر داده ها را در اختیار خارجی ها قرار دهیم این خیانت است و اگر این داده ها را در داخل جمع آوری نکنیم، نمی توانیم خدمات بهتری به مردم بدهیم. دکتر اضافه کرد: تنها راه مقابله با فساد استفاده از این داده ها برای تصمیم گیری های بزرگ در کشور است. باید داده های بانکی، گمرک، مالیاتی و کسب وکار را جمع آوری کرد تا مشخص شود یک سازمان و یا شرکت غیر نرمال عمل کرده و مساله را پیگیری نماییم. در این صورت این طور نخواهد بود که پس از گذشت چند سال، قوه قضائیه ورود کرده و تخلف را شناسایی کند. وی اظهار داشت: ما می توانیم در زمان اتفاق، داده ها را در کنار هم جمع و با بهره گیری از ابزار تحلیل داده ها، حکمرانی مان را تقویت نماییم. در این صورت مردم آسوده تر خواهند بود و جلوی فساد و بی عدالتی و اختلاف طبقاتی گرفته می شود. عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد: دولت بعدی باید روی اینطور شعارها تجدیدنظر جدی داشته باشد و شعارهایی ندهد که به خاطر آنها، متوقف شده و نتواند کارهای اصلی و کارشناسی و معقول را انجام دهد.


منبع:

1400/01/22
21:11:24
5.0 / 5
978
مطلب توسعه نرم افزار را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط در DevSoft
نظرات بینندگان DevSoft در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۴
devsoft