یك طرح پژوهشی بررسی كرد؛

وضعیت استفاده ایرانیان از كامپیوتر، اینترنت و تلفن همراه

وضعیت استفاده ایرانیان از كامپیوتر، اینترنت و تلفن همراه

به گزارش توسعه نرم افزار برپایه پژوهش موج سوم پیمایش سنجش وضعیت مصرف کالاهای فرهنگی در ایران، وضعیت استفاده از کامپیوتر، اینترنت و تلفن همراه اعلام گردید.به گزارش توسعه نرم افزار به نقل از شورایعالی انقلاب فرهنگی، پژوهش «موج سوم پیمایش سنجش وضعیت مصرف کالاهای فرهنگی در ایران»؛ به تلاش دکتر سعید معیدفر (مدیر علمی)، محمد سلگی (مدیر طرح) و عباس وریج کاظمی (ناظر علمی) انجام شده که توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در سال ۱۳۹۹ انتشار یافته است.
شناخت عالمانه مصرف فرهنگی؛ جزئیات، الگوهای اصلی و روندهای نوپدید؛ گامی در جهت بازبینی و بررسی ذائقه فرهنگی مردم ایران، به منزله‌ی یکی از نشانگرهای تحولات فرهنگی و اجتماعی کلان و بعنوان منبعی موثق در تحلیل تمایزات و نابرابری ها در دسترسی به تولیدات فرهنگی و هم معیاری برای سنجش کارآمدی و اثربخشی سیاست های فرهنگی است.
لذا هدف کلی پژوهشگران این پیمایش به شرح ذیل است:
فراهم ساختن مجموعه ای از داده ها درباره شیوه گذرندان زمان فراغت مردم در شهرها و روستاهای ایران و «مصرف فرهنگی» آنان بوده است. همینطور این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و از نظر زمانی، از نوع مقطعی و از نظر گستره، از نوع پهنانگر است. در این پژوهش در دو سطح توصیفی و تحلیلی و با استفاده از پارادایم مطرح در چهارچوب نظری، یافته های به دست آمده عرضه شده است.
داده های این پژوهش به شیوه پیمایش گردآوری شده و اطلاعات در ارتباط با شهروندان ایرانی از راه پرسشنامه ساختاریافته به صورت مصاحبه رو در رو، جمع آوری شده است.
همچنین جمعیت آماری این پژوهش، شامل تمامی افراد ۱۵ سال به بالای ساکن شهر و روستاهای کشور است. تعداد نمونه در این بررسی ۱۵ هزار و ۶۰۶ نفر در ۳۱ استان کشور هستند.
در بخش «رایانه، اینترنت و تلفن همراه» این پیمایش از پاسخ گویان پرسیده شده است: شما از کامپیوتر استفاده می کنید؟ که به شرح ذیل نگاشته شده است:
۳۲.۷ درصد گفته اند که از کامپیوتر استفاده می نمایند که در جدول ذیل نگاشته شده است:

لذا مشخص شد با کاهش سن و افزایش تحصیلات، منزلت شغلی و پایگاه اقتصادی افراد، استفاده از کامپیوتر بیشتر می شود.
مردان بیشتر از زنان، دانش آموزان و دانشجویان بیشتر و افراد دارای درآمد بدون کار و خانه دارها کمتر از دیگر گروه های فعالیت از کامپیوتر استفاده می نمایند.
همچنین در جدول ذیل «میزان استفاده از کامپیوتر در شبانه روز» نگاشته شده است:

همچنین در ادامه بخش «نوع استفاده از رایانه» این پیمایش در مورد اینکه "از کامپیوتر / لپ تاپ چه استفاده هایی می کنید؟ " نگاشته شده است:
۴۴.۲ درصد استفاده کنندگان کامپیوتر گفته اند که از کامپیوتر استفاده کاری، ۳۸.۶ درصد برای وصل شدن به اینترنت، ۳۷.۶ درصد برای دیدن فیلم، ۲۸.۲ درصد برای گوش دادن به موسیقی، ۱۶.۶ درصد برای بازی و ۱۶.۵ درصد برای مطالعه کتاب و مقاله استفاده می نمایند.
در جدول ذیل «نوع استفاده از رایانه» نشان داده شده است.

لذا مشخص شد، با کاهش سن، استفاده از کامپیوتر برای بازی، دیدن فیلم، گوش دادن به موسیقی، وصل شدن به اینترنت و مقاله افزایش و استفاده کاری کاسته می شود.
مردان بیشتر از زنان برای کار و بازی و کمتر از آنان برای دیدن فیلم، گوش دادن موسیقی و مطالعه کتاب و مقاله از کامپیوتر استفاده می نمایند.
با افزایش سطح تحصیلات، استفاده از کامپیوتر برای کار، وصل شدن به اینترنت و مطالعه کتاب و مقاله بیشتر و برای بازی و دیدن فیلم کمتر می شود.
شاغلان نسبت به دیگر گروه های فعالیت از کامپیوتر بیشتر برای کار و کمتر برای گوش دادن به موسیقی و مطالعه کتاب و مقاله استفاده می نمایند.
دانش آموزان و دانشجویان بیشتر از دیگران برای مطالعه کتاب، مقاله و بازی، بیکاران بیشتر از دیگران برای بازی و دیدن فیلم و خانه دارها هم کمتر از دیگران برای کار و وصل شدن به اینترنت از کامپیوتر استفاده می نمایند.
ادامه این بخش که "استفاده از تلفن همراه" است از پاسخ گویان سوال شده که "تلفن همراه (موبایل) دارید؟ " ۹۰.۷ درصد گفته اند که تلفن همراه دارند.
در جدول ذیل «استفاده از تلفن همراه و میزان آن» نگاشته شده است:

بنابراین مشخص شد با افزایش سن و کاهش سطح تحصیلات، منزلت شغلی و پایگاه اقتصادی افراد کمتری تلفن همراه دارند.
زنان کمتر از مردان، خانه دارها و افراد دارای درآمد بدون کار کمتر از دیگر گروه هی فعالیت تلفن همراه دارند.
همچنین در بخش "نوع تلفن همراه" از کسانی که تلفن همراه دارند سوال شده که "تلفن همراه شما از چه نوعی است؟ هوشمند یا ساده" ۷۵.۸ درصد کسانی که تلفن همراه دارند گفته اند که تلفن همراه آنان هوشمند است.
۶۸.۶ درصد تلفن همراه هوشمند دارند
با کاهش سن و افزایش سطح تحصیلات، منزلت شغلی و پایگاه اقتصادی افراد، نسبت دارندگان تلفن هوشمند بیشتر می شود.
دانش آموزان و دانشجویان نسبت به دیگر گروه های فعالیت بیشتر و افراد دارای درآمد بدون کار و سپس خانه دارها کمتر از دیگران تلفن همراه هوشمند دارند.
۶۸.۶ درصد تلفن همراه هوشمند دارند.
دانش آموزان و دانشجویان بیشتر از بیکاران و بیکاران بیشتر از شاغلان و شاغلان بیشتر از خانه دارها و خانه دارها بیشتر از افراد دارای درآمد بدون کار، تلفن هوشمند دارند.
همچنین درباره "میزان استفاده از تلفن همراه" از دارندگان تلفن همراه سوال شده که "به طور متوسط در شبانه روز چند ساعت از وقت خویش را صرف استفاده از تلفن همراه می کنید؟ "
۲۳.۳ درصد دارندگان تلفن همراه تا نیم ساعت، ۲۱.۴ درصد تا یک ساعت، ۲۱.۸ درصد تا دو ساعت، ۱۴.۱ درصد تا سه ساعت، ۱۲.۴ درصد سه تا پنج ساعت و ۷.۲ درصد بیشتر از پنج ساعت در شبانه روز از تلفن همراه خود استفاده های مختلف می کنند.
لذا مشخص شد با افزایش سن، سطح تحصیلات، منزلت شغلی و پایگاه اقتصادی میزان استفاده از تلفن همراه بیشتر می شود.
میزان استفاده از تلفن همراه افراد دارای درآمد بدون کار کمتر از خانه دارها و این افراد هم کمتر از شاغلان و شاغلان هم کمتر از دانش آموزان، دانشجویان و بیکاران است.
در ادامه این پیمایش از دارندگان تلفن همراه سوال شده "افزون بر تماس تلفنی و فرستادن پیامک، معمولاً چه استفاده های دیگری از تلفن همراه می کنید؟ "
۶۹.۳ درصد برای گرفتن عکس و فیلم و ۶۶.۸ درصد برای ارتباط با اینترنت است. گوش دادن به موسیقی یا نواهای مذهبی با ۳۴.۶ درصد، بازی با نرم افزارهای بازی با ۱۳.۵ درصد، مطالعه کتاب یا مجله با ۱۲.۵ درصد، تماشای فیلم با ۹.۵ درصد، گوش دادن به رادیو با ۴ درصد و تماشای برنامه های تلویزیونی داخلی و خارجی با ۳.۹ درصد در ردیف بعدی اهمیت از نظر استفاده از تلفن همراه قرار دارند.
در جدول ذیل «نوع استفاده از تلفن همراه و تعدد آن» نشان داده شده است:

در بخش «استفاده از تبلت» از پاسخ گویان پرسیده شده که "شما از تبلت استفاده می کنید؟ "
۵.۹ درصد گفته اند که از تبلت استفاده می نمایند.
دانش آموزان و دانشجویان بیشتر از دیگران برای مطالعه کتاب، مقاله و بازی، بیکاران بیشتر از دیگران برای بازی و دیدن فیلم و خانه دارها هم کمتر از دیگران برای کار و وصل شدن به اینترنت از کامپیوتر استفاده می نمایند.
در جدول ذیل «استفاده از تبلت و میزان آن» نگاشته شده است:

بنابراین با کاهش سن، افزایش سطح تحصیلات، منزلت شغلی و پایگاه اقتصادی استفاده از تبلت هم افزایش می یابد.
زنان بیشتر از مردان، دانش آموزان و دانشجویان بیشتر از شاغلان و بیکاران و این دو هم بیشتر از خانه دارها و افراد دارای درآمد بدون کار از تبلت استفاده می نمایند.

1399/11/10
14:57:35
0.0 / 5
972
مطلب توسعه نرم افزار را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط در DevSoft
نظرات بینندگان DevSoft در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۳
devsoft